Kernwaarden

 • Aanbidding
 • Aandacht
 • Aanpasbaar
 • Aansluiting
 • Aantrekkelijkheid
 • Aanwezig
 • Achting
 • Acceptatie
 • Affectie
 • Afwachtend
 • Ambitieus
 • Amusement
 • Angst
 • Assertief
 • Authenticiteit
 • Autonomie
 • Avontuurlijk
 • Balans
 • Barmhartigheid
 • Bedachtzaam
 • Begaandheid
 • Begeren
 • Behagen
 • Beheerst
 • Behendigheid
 • Behoedzaamheid
 • Behulpzaam
 • Bekwaamheid
 • Belangenbehartiging
 • Beleefdheid
 • Benaderbaar
 • Bereidheid
 • Beroemdheid
 • Bescheidenheid
 • Bescherming
 • Beschikbaarheid
 • Beslissend
 • Beste zijn
 • Betamelijkheid
 • Betoverend
 • Betrokkenheid
 • Betrouwbaar
 • Bevrijding
 • Bewustzijn
 • Bezieling
 • Bijdrage
 • Bloei
 • Capabel
 • Capaciteit
 • Communicatie
 • Consequentheid
 • Continuïteit
 • Controle
 • Creatief handelen
 • Creativiteit
 • Daadkracht
 • Dankbaarheid
 • Dapperheid
 • Degelijkheid
 • Design
 • Deskundig
 • Deugdzaamheid
 • Dienstbaarheid
 • Diepgaand
 • Diepzinnigheid
 • Directheid
 • Discipline
 • Doelgericht
 • Doelmatig
 • Doeltreffendheid
 • Dominantie
 • Doorslaggevend
 • Dromerig
 • Duidelijkheid
 • Duurzaam
 • Dynamisch
 • Eenheid
 • Eenheid vormen
 • Eenvoud
 • Eenvoudig
 • Eer
 • Eerbied
 • Eerlijkheid
 • Effectiviteit
 • Efficiënt
 • Energiek
 • Enthousiasme
 • Erkenning
 • Er bij horen
 • Essentie
 • Ethisch verantwoord
 • Evenwichtigheid
 • Exclusief
 • Extase
 • Family
 • Fijnzinnigheid
 • Flexibel
 • Fun
 • Geborgenheid
 • Gedegen
 • Gedreven
 • Geduld
 • Gedurfdheid
 • Geestkracht
 • Geleerdheid
 • Gelijk zijn
 • Gelijkheid
 • Gelijkvormigheid
 • Geloof
 • Geloofwaardig
 • Geluk
 • Gelukzaligheid
 • Gemaaktheid
 • Gemak
 • Genezing
 • Genuanceerdheid
 • Gepastheid
 • Geraffineerd
 • Gevat
 • Gewaagdheid
 • Gezag
 • Gezellig
 • Gezondheid
 • Goedkoop
 • Gratie
 • Groei
 • Handelend
 • Handig
 • Handvaardigheid
 • Harmonie
 • Hartstocht
 • Heelheid
 • Helderheid
 • Hoffelijkheid
 • Hulpvaardigheid
 • Humor
 • IJver
 • Initiatiefrijk
 • Inlevingsvermogen
 • Innerlijke vrede
 • Innovatie
 • Inspiratie
 • Inspirerend
 • Integriteit
 • Intelligent
 • Internationaal
 • Inventief
 • Inzet
 • Inzicht
 • Jeugdigheid
 • Kalmte
 • Kameraadschap
 • Kansrijk
 • Keuze
 • Klantgericht
 • Klantvriendelijk
 • Kracht
 • Kuisheid
 • Kunstzinnigheid
 • Kwaliteit
 • Kwaliteit van Omzet
 • Leergierigheid
 • Leiderschap
 • Lenigheid
 • Leraarschap
 • Levenslust
 • Liefdadigheid
 • Liefde
 • Loyaal
 • Lustigheid
 • Luxe
 • Maatschappelijk
 • Macht
 • Makkelijk
 • Mededogen
 • Meesterschap
 • Meeveren
 • Mildheid
 • Moed
 • Moedig
 • Mondigheid
 • Muzikaliteit
 • Nabijheid
 • Natuurlijkheid
 • Nauwkeurigheid
 • Nederigheid
 • Netjes
 • Nieuwsgierigheid
 • Nuchterheid
 • Onafhankelijk
 • Onbaatzuchtigheid
 • Onberispelijk
 • Ondernemen
 • Ondernemend
 • Ondernemerschap
 • Ondernemersgeest
 • Onderwijzend
 • Ongelijkheid
 • Ongerustheid
 • Onstuimig
 • Ontdekken
 • Onthechting
 • Ontmoeten
 • Ontvankelijkheid
 • Ontvouwen
 • Ontwikkeling
 • Ontzag
 • Onvoorwaardelijkheid
 • Oordeelkundigheid
 • Openhartigheid
 • Openheid
 • Opgetogenheid
 • Opgewektheid
 • Oplettend
 • Oprechtheid
 • Optimisme
 • Ordelijkheid
 • Origineel
 • Overgave
 • Overtuigend
 • Overtuiging
 • Overvloed
 • Passie
 • Persoonlijk
 • Pionierschap
 • Plezier
 • Plichtsbesef
 • Potentieel
 • Prestatie
 • Prestigieus
 • Prijsbewust
 • Probleemoplossend
 • Productkwaliteit
 • Productief
 • Professioneel
 • Profijt
 • Puur
 • Rechtvaardigheid
 • Relatie
 • Relatiegericht
 • Respect
 • Resultaat
 • Resultaatgericht
 • Rijkdom
 • Samenwerken
 • Samenwerking
 • Samenzijn
 • Schenken
 • Scherpzinnigheid
 • Schoonheid
 • Slim
 • Sluwheid
 • Snel
 • Soevereiniteit
 • Souplesse
 • Speelsheid
 • Spiritualiteit
 • Spontaniteit
 • Stoutmoedig
 • Strijdlustig
 • Succes
 • Succesvol
 • Sympathiek
 • Synergie
 • Talent
 • Teamgeest
 • Teamwerk
 • Technologie
 • Tederheid
 • Tevredenheid
 • Toegankelijk
 • Toewijding
 • Traditioneel
 • Transformatie
 • Transparant
 • Troost
 • Trots
 • Trouw
 • Uitdaging
 • Uitmuntendheid
 • Vaardigheid
 • Vastberadenheid
 • Veelzijdigheid
 • Veerkracht
 • Veilig
 • Veiligheid
 • Verantwoordelijk
 • Verbeeldingskracht
 • Verbeteren
 • Verbinding
 • Verbondenheid
 • Verdraagzaamheid
 • Vergeving
 • Vernieuwing
 • Verrukking
 • Vertrouwen
 • Vervoering
 • Vervulling
 • Vindingrijkheid
 • Virtuositeit
 • Vitaliteit
 • Volharding
 • Volmaaktheid
 • Voltooien
 • Voorzichtigheid
 • Vrede
 • Vreugde
 • Vriendschap
 • Vrijgevigheid
 • Vrijheid
 • Vrolijkheid
 • Vroomheid
 • Vurig
 • Waakzaam
 • Waarde
 • Waardering
 • Waardevol
 • Waardevrij
 • Waardigheid
 • Waarheid
 • Welbevoegelijkheid
 • Welgesteldheid
 • Welwillendheid
 • Wijsheid
 • Winst
 • Zekerheid
 • Zelfbeheersing
 • Zelfvertrouwen
 • Zelfverzekerd
 • Zorgen voor
 • Zorgvuldigheid
 • Zorgzaam
 • Zuinig
 • Zuiverheid

Minder geschikte woorden als kernwaarde

Niet alle begrippen zijn geschikt als kernwaarden. Kies daarom liever geen containerbegrippen zoals “servicegericht” of “klantgericht”. Deze begrippen zijn zo veelomvattend dat ze vaag worden. Ook deugdzame woorden zoals “integriteit” of “respect” zijn minder geschikt als kernwaarden. Mensen mogen min of meer van u verwachten dat u integer of respectvol bent. Het is zo vanzelfsprekend dat dit type kernwaarden niet tot de verbeelding zullen spreken.

advertenties beursstands boekwerk cadeaubonnen folders-brochures fotografie identiteiten-huisstijlen intranet-crm kalenders menukaart nieuwsbrieven plus pr promotie-acties promotiemateriaal signing-autoreclame video-animatie websites